135 xã, phường điểm triển khai Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng
Cập nhật lúc 10:35, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)
Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng tại Lâm Đồng đã tổ chức khám phát hiện bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân động kinh mới tại 6 xã của huyện Di Linh và Đam Rông; nâng tổng số 135 xã, phường điểm triển khai Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh. 
 
Đến nay, Dự án Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng đang quản lý và điều trị cho 1.446 bệnh nhân tâm thần phân liệt tại địa phương. Trong đó có 41 bệnh nhân phát hiện mới, 1.345 bệnh nhân tâm thần phân liệt điều trị đều (đạt 93% so với kế hoạch giao 90%). Có 1.329 bệnh nhân tâm thần phân liệt được tái hòa nhập cộng đồng (đạt 92% so với kế hoạch giao 90%). 
 
Ngoài ra, Dự án hiện đang quản lý điều trị cho 1.609 bệnh nhân động kinh, trong đó có 43 bệnh nhân phát hiện mới, 1.520 bệnh nhân động kinh được điều trị đều (đạt tỉ lệ là 94,3% so với kế hoạch giao 90%). 
 
AN NHIÊN
,
.