75% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018
Cập nhật lúc 09:01, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
Mục tiêu đến cuối năm 2018, Lâm Đồng phấn đấu lũy kế thành 87/116 xã (tỷ lệ 75%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt từ 17,5% tiêu chí nông thôn mới trở lên. Đồng thời, xây dựng huyện Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Như vậy, trong năm 2018, Lâm Đồng tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt hoàn thành 100% số xã nông thôn mới. Huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, hiện đang tiếp tục triển khai mô hình thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu toàn quốc về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
 
Một trong những nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua “Cùng cả nước xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 ”, Lâm Đồng tiếp tục xây dựng mô hình “mỗi xã một sản phẩm”, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn mới…
 
VŨ VĂN
,
.