Đà Lạt: Chất lượng học sinh DTTS được nâng lên
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
Phòng Giáo dục Đà Lạt cho biết, chất lượng học sinh (HS) dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố trong các cấp học, bậc học đã được nâng lên một cách rõ rệt trong những năm gần đây. 
 
Trong giờ học tại Trường Tiểu học Tà Nung - Đà Lạt
Trong giờ học tại Trường Tiểu học Tà Nung - Đà Lạt

Đà Lạt hiện có trên 1.400 HS  là người DTTS, chiếm tỷ lệ trên 3% trong tổng số HS  toàn thành. Thành phố lâu nay đã làm tốt việc huy động HS ra lớp, trong năm học 2017-2018 vừa qua, bậc mầm non có 230 HS (tăng 5), bậc tiểu học có 736 HS  (tăng 35), trung học cơ sở có 436 HS (tăng 83). 
 
Phòng lâu nay yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tiếng Việt cho HS DTTS ở bậc mầm non và bậc tiểu học; tổ chức bán trú cho HS  DTTS; triển khai giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” ở cấp tiểu học.
 
Thành phố cũng thực hiện kịp thời và đầy đủ các chế độ, chính sách về giáo dục cho HS DTTS.
 
Trong năm học vừa qua, trong bậc tiểu học có 719 HS DTTS hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỷ lệ 97,7%; có 132 HS DTTS hoàn thành chương trình tiểu học, đạt tỷ lệ 100%. 
 
Trong bậc trung học cơ sở, HS   DTTS có học lực khá, giỏi ngày càng tăng, HS học lực yếu, kém giảm rất nhanh.
 
GIA KHÁNH
,
.