Đam Rông: Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính
Cập nhật lúc 09:27, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
Đồng chí Trần Văn Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho đội Công an tỉnh trong Hội thi Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2017
Đồng chí Trần Văn Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhất cho đội Công an tỉnh
trong Hội thi Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng 2017

Huyện Đam Rông đang triển khai Cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính theo kế hoạch chung của tỉnh. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước cấp huyện, xã. Nội dung thi gồm có hai phần. Phần thứ nhất thi viết dựa trên cơ sở trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi, nội dung tập trung vào Nghị định số 30c ngày 18/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020; Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phần thứ hai là những giải pháp về công tác cải cách hành chính, trong đó phải áp dụng vào thực tế công tác cải cách hành chính tại đơn vị và chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời có khả năng mang lại lợi ích, hiệu quả thiết thực trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị. Thời gian tổ chức cuộc thi vòng sơ khảo được bắt đầu từ ngày 1/8 đến 30/9/2018. Qua cuộc thi, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính; đồng thời, tìm ra và chọn lọc những sáng kiến, các giải pháp hữu ích, thiết thực, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
 
LÊ TUẤN
,
.