Đam Rông: Xây dựng được 125 mô hình, điển hình dân vận khéo
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)
125 mô hình, điển hình dân vận khéo và 20 mô hình dân vận ở khu dân cư đã được các tổ chức cơ sở đảng xây dựng thành công sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là những mô hình tiêu biểu về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh; bảo vệ môi trường sinh thái; giảm nghèo nhanh và bền vững; bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp, các ngành khen thưởng, biểu dương. Hiện các mô hình đang tiếp tục được nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và khu vực cộng đồng dân cư để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện Đam Rông học hỏi và làm theo.
 
Văn Tâm
,
.