Di Linh thực hiện tốt cải cách hành chính
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
Từ năm 2015 đến nay, huyện Di Linh đều nằm trong tốp 5 đơn vị cấp huyện của tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 
 
Hiện nay, huyện Di Linh đã triển khai 296 thủ tục hành chính cấp huyện (100%) thực hiện theo cơ chế “một cửa”; 105 thủ tục hành chính cấp xã (100%) thực hiện “một cửa” tại 19 xã, thị trấn trong toàn huyện gắn với ISO hóa toàn bộ quy trình, thủ tục. Thực hiện phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước” theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015, từ cuối năm 2016, huyện Di Linh đã áp dụng hệ thống “một cửa điện tử hiện đại” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 302 tài khoản Eoffice đang sử dụng; các cơ quan, đơn vị của huyện và 16/19 xã, thị trấn được lắp đặt mạng LAN; 3/19 xã, thị trấn đã trang bị hệ thống “một cửa điện tử hiện đại”.
 
Huyện Di Linh hiện đang khắc phục những hạn chế và tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng gắn với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực thi nhiệm vụ.
 
XL
,
.