Đơn Dương: Học sinh bỏ học giảm nhanh
Cập nhật lúc 08:33, Thứ Hai, 06/08/2018 (GMT+7)
Giờ học tại Tiểu học Quảng Lập - Đơn Dương
Giờ học tại Tiểu học Quảng Lập - Đơn Dương

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học nên lượng học sinh bỏ học đã giảm nhanh trong 3 năm học gần đây.
 
Cụ thể, năm học 2015-2016, toàn huyện có 90 học sinh bỏ học, chiếm tỷ lệ 1,4%, toàn bộ là học sinh bậc trung học cơ sở, trong đó có nhiều học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến năm học 2016-2017, số học sinh bỏ học đã giảm xuống chỉ còn 52 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,26%. 
 
Trong năm học 2017-2018 vừa qua, lượng học sinh bỏ học tiếp tục giảm nhanh. Toàn huyện chỉ còn 28 học sinh bỏ học, toàn bộ học sinh bỏ học này đều ở bậc trung học cơ sở, trong đó có 17 học sinh người dân tộc thiểu số. 
 
VIẾT TRỌNG
,
.