Đơn Dương: Phấn đấu 100% hồ sơ giải quyết đúng thời hạn
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
Đơn Dương đã đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn ở cấp xã và cả cấp huyện trong những tháng cuối năm nay.
 
Huyện cũng đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã đều được thực hiện theo cơ chế một cửa; thực hiện số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông đúng qui định của tỉnh.
 
Trong 6 tháng đầu năm nay, tất cả 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn Đơn Dương đều giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn, tuy nhiên ở cấp huyện vẫn còn 30 hồ sơ giải quyết bị trễ hạn.
 
VIẾT TRỌNG
,
.