Hỗ trợ đến 25 triệu đồng thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"
Cập nhật lúc 10:38, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)
Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo đó, mức hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi và thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 25 triệu đồng/năm/xã. Đối với Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn còn lại mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/năm/xã.
 
Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận Tổ quốc ở khu dân cư có quy mô dân số đến 300 hộ là 5 triệu đồng/năm/khu dân cư và khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư. Riêng đối với khu dân cư thuộc các xã vùng khó khăn, các xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn, ngoài mức hỗ trợ theo quy định còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư.
 
LHT
,
.