Toàn tỉnh đã thu gom và xử lý rác thải đạt khoảng 83,3%
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết về tiêu chí môi trường như sau: đã có 87,2% hộ dân nông thôn trong tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh và trên 22% đã sử dụng nước sạch tập trung đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Đối với rác thải đã thu gom và xử lý đạt khoảng 83,3%. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2018 là tập trung thực hiện cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình xử lý môi trường, đặc biệt là tổ chức thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp ngay tại đồng ruộng, nơi sản xuất; xử lý nước thải, chất thải rắn phù hợp với đặc thù của từng địa phương, khu vực; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bền vững. 
 
MINH ÐẠO
,
.