Trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí
Cập nhật lúc 11:16, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo đó, mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu là 115.000 đồng (01 ngày)/định mức tin, bài theo ngày; mức chi trả thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu là 350 ngàn đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/vấn đề).
 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018.
 
LHT
,
.