84 trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với nhà văn hóa xã
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
Thời gian qua, việc xây dựng các mô hình Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) kết hợp với Nhà văn hóa xã, mô hình TTHTCĐ điểm đang được các huyện, thành phố triển khai. Đến nay, toàn tỉnh đã có 84/147 TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa xã, đạt tỷ lệ 57,1%; 12/12 huyện, thành phố đều có ít nhất 1 TTHTCĐ điểm ở mỗi địa phương. Nhiều TTHTCĐ phát huy hiệu quả mô hình kết hợp với nhà văn hóa xã, góp phần tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân được tham gia học tập suốt đời, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Việc các TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ cũng như khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức tại các Nhà văn hóa xã.
 
VIỆT HÙNG
 
,
.