Di Linh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
Huyện Di Linh đang triển khai Nghị quyết số 67/2017/NQ - HĐND, ngày 8/12/2017, của HĐND tỉnh Lâm Đồng về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1626/QĐ - UBND, ngày 22/8/2018, của UBND tỉnh về việc Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.
 
Theo đó, huyện Di Linh có 6 xã (Sơn Điền, Gia Bắc, Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Gung Ré, Liên Đầm) được hỗ trợ của chương trình. Trong năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ kinh phí cho huyện Di Linh là 4,32 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, cận nghèo đã đăng ký thoát nghèo. Qua khảo sát, các xã nói trên có gần 400 hộ nghèo, cận nghèo sẽ được thụ hưởng chính sách hỗ trợ năm 2018. Kinh phí hỗ trợ tối đa mỗi hộ nghèo là 15 triệu đồng; hộ cận nghèo là 10 triệu đồng để giúp bà con đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, học nghề, phát triển ngành nghề và dịch vụ.
 
Hiện tại, huyện Di Linh còn 2.443 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,14%. Mục tiêu của chương trình này là từ nay đến cuối năm 2020, huyện sẽ hỗ trợ 1.000 - 1.200 hộ nghèo, cận nghèo đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo để góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện xuống còn dưới 5%.                             
 
X.L
,
.