Gần 88% tổ chức, cá nhân hài lòng về thủ tục hành chính
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
Qua điều tra cho thấy, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân, đạt tỷ lệ hơn 85% tại UBND thành phố Đà Lạt và gần 88% tại 16 phường, xã trực thuộc.
 
Ước 9 tháng đầu năm 2018, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính Đà Lạt giải quyết gần 13.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 97% hồ sơ đúng hạn. Và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại 16 phường, xã trực thuộc đã tiếp nhận giải quyết tổng cộng gần 102.150 hồ sơ, đạt 100% tỷ lệ đúng hạn.
 
Thời gian qua, tại Văn phòng UBND thành phố Đà Lạt, đã niêm yết công khai gần 300 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, trong đó bao gồm các quy định về phí, lệ phí về dịch vụ hành chính công. Đồng thời duy trì làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Ở bộ phận một cửa tại 16 phường, xã trong thành phố Đà Lạt, thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự, đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn, đúng quy trình theo thẩm quyền đối với hơn 100 thủ tục hành chính, trong đó có gần 30 thủ tục hành chính liên thông với cấp thành phố…
 
MẠC KHẢI
,
.