Toàn tỉnh có 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)
8 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thành 77 xã nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm 2018, 12 xã tiếp theo đang tích cực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Đặc biệt, huyện Đơn Dương đang hoàn thiện Đề án “Đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025” để trình Bộ NN&PTNT thẩm định. Riêng huyện Đức Trọng, đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang lập hồ sơ xét công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018. Với 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc cũng đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
 
Được biết, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong 8 tháng đầu năm ở Lâm Đồng hơn 3.427 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án; vốn tín dụng; vốn tổ chức, doanh nghiệp; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư.           
 
VŨ VĂN
,
.