12/12 huyện, thành đã sáp nhập các đơn vị thành Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)
Tính đến nay, tất cả 12/12 huyện, thành trong tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao với Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng. Bắt đầu từ tháng 7/2018, hai huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh đã tiến hành sáp nhập làm thí điểm; sau 3 tháng hoạt động, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, đến nay đã triển khai thực hiện ở toàn bộ các địa phương trong tỉnh. 
 
Theo đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao của 12 huyện, thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện, thành phố; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông cùng sự hướng dẫn về chuyên môn và kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.
 
Các trung tâm mới thành lập đều thực hiện đúng cơ cấu tổ chức gồm 1 giám đốc, không quá 2 phó giám đốc. Khi thành lập, Trung tâm có 3 phó giám đốc nhưng khi cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác khác thì không bổ sung, chỉ được bổ sung khi không đủ 2 cấp phó theo quy định; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại cấp phó theo đúng quy định trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập. Nếu cấp phó được điều chuyển sang chức vụ khác thấp hơn thì người đó được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm. 
 
Hiện nay, các trung tâm mới sáp nhập đã sắp xếp ổn định và đi vào hoạt động theo đúng chức năng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của 2 đơn vị khi chưa sáp nhập.
 
Thái An
,
.