Cắt giảm hơn 58,2 tỷ đồng sau thẩm định công trình xây dựng
Cập nhật lúc 09:17, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Lâm Đồng Nguyễn Long Tiên Hân cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh, việc thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế - dự toán xây dựng với tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định dự án vào khoảng 0,2% tổng mức đầu tư, tỷ lệ cắt giảm chi phí sau thẩm định thiết kế - dự toán đạt khoảng 9,7% so với dự toán trình thẩm định. Trong đó, thực hiện thẩm định đối với 5 hồ sơ dự án với giá trị 102,245 tỷ đồng, sau thẩm định cắt giảm 210 triệu đồng; thẩm định 83 hồ sơ thiết kế - dự toán với giá trị dự toán 595,061 tỷ đồng, sau thẩm định cắt giảm 58,225 tỷ đồng. 
 
Ngành Xây dựng đã triển khai kiểm tra công tác nghiệm thu đối với 28 công trình và phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu chuyên ngành 1 công trình. Cùng đó, ngành đã thực hiện thẩm định, cấp 238 giấy phép, đạt tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100% và còn 18 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết nhưng trong hạn.
 
M.Ð
,
.