Công bố 22 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng
Cập nhật lúc 11:55, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1999/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tỉnh Lâm Đồng.
 
Cụ thể, có 22 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng; trong đó, có 9 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 8 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 5 thủ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
 
Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng từ 10 đến 35 ngày làm việc và 100% thủ tục được giải quyết miễn phí.
 
LHT
,
.