Khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động thông tin khoa học quân sự
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)
Trong 20 năm qua, Phòng Thông tin khoa học quân sự (Học viện Lục quân) luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện, khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong hoạt động thông tin khoa học quân sự (KHQS), một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện.
 
Phòng Thông tin KHQS đã tổ chức được 80 đợt trưng bày, triển lãm sách, ảnh nhân các ngày lễ lớn.
Phòng Thông tin KHQS đã tổ chức được 80 đợt trưng bày, triển lãm sách, ảnh nhân các ngày lễ lớn.

Đại tá, PGS, TS Trần Khánh Hòa - Trưởng phòng Thông tin KHQS cho biết: Phòng Thông tin KHQS có chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc về quản lý, tổ chức thực hiện công tác thông tin KHQS; tiến hành các hoạt động thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác của Học viện; tham gia phổ biến các thành tựu, tri thức KHQS trong, ngoài nước góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, giảng viên và học viên.
 
Sau 20 năm thành lập, đến nay Phòng Thông tin KHQS đã tổ chức thu thập được trên 700 đĩa hình các loại về lĩnh vực quân sự trong nước và thế giới; xử lý, nhân bản đưa vào phục vụ cho các đối tượng dùng tin được 3.258 đĩa. Phòng cũng đã xây dựng được 134 bộ phim huấn luyện, khoa học, truyền thống có giá trị tham khảo cao, giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên tại Học viện cũng như các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nghiên cứu vận dụng vào học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, biên tập và xuất bản 171 số “Thông tin chuyên đề”, 163 số “Thông tin phục vụ lãnh đạo” và 3.200 số “Bản tin tổng hợp”.
 
Công tác tư liệu - thư viện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thu hút bạn đọc đến thư viện ngày càng đông. Đến nay, Phòng Thông tin KHQS đã bổ sung được 29.379 tên sách, tài liệu với 71.467 cuốn, đưa tổng số sách của thư viện lên trên 100.000 đầu sách. Đồng thời, xây dựng được kho dữ liệu đồ sộ, trong đó cơ sở dữ liệu thư mục có 10.676 biểu ghi, cơ sở dữ liệu toàn văn có 60.725 biểu ghi, tổng dung lượng 1.132.936 trang số hóa. Ngoài ra, Phòng Thông tin KHQS đã tổ chức được 80 đợt trưng bày, triển lãm sách, ảnh nhân các ngày lễ lớn; trong đó phải kể đến đợt triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu quy mô cấp bộ với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” có ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, thu hút được nhiều bạn đọc đến tham quan.
 
Ðặc biệt, Phòng Thông tin KHQS đã chủ trì xuất bản được 97 số Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch, với số lượng 180.500 cuốn. Tạp chí luôn bám sát nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và thực sự là diễn đàn trao đổi, cầu nối chuyển tải và thu nhận thông tin giữa Học viện với các đơn vị trong toàn quân.
 
Trong những năm gần đây, Ban Biên tập Tạp chí đã không ngừng nỗ lực, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, đảm bảo hình thức đẹp, nội dung có giá trị nghiên cứu cao, được các đơn vị trong toàn quân đón nhận. Đến nay, Tạp chí Nghiên cứu Chiến thuật - Chiến dịch đã được xuất bản 2 tháng 1 kỳ với số lượng 6.000 bản/kỳ, phát hành đến hơn 3.200 đầu mối trong toàn quân.
 
Cũng theo Đại tá Trần Khánh Hòa, để khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động thông tin KHQS, cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có lập trường và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng Thông tin KHQS hiện có 30 người được đào tạo cơ bản qua hệ thống nhà trường trong và ngoài quân đội, 100% có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có 2 phó giáo sư, 1 tiến sỹ, 2 thạc sỹ. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy Phòng Thông tin KHQS luôn coi trọng công tác xây dựng cấp ủy, chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, nhân viên, chiến sỹ yên tâm công tác.
 
Đại tá Trần Khánh Hòa cho rằng, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội và sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, Phòng Thông tin KHQS đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động thông tin KHQS. Tích cực chủ động, hợp tác liên kết với các đơn vị trong và ngoài quân đội, thu thập nhiều thông tin có giá trị, bảo đảm phong phú về nội dung, hàm lượng khoa học và có tính dự báo cao. Đồng thời, đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp cung cấp thông tin theo hướng tích cực (lấy người dùng tin làm trung tâm) phổ biến kịp thời cho các đối tượng dùng tin, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.
 
Có thể khẳng định, công tác thông tin KHQS ở Học viện Lục quân đã góp phần tích cực vào việc làm giàu hơn nguồn lực và phát huy vai trò của tài nguyên thông tin vào sự phát triển lớn mạnh của Học viện. Những thông tin và sản phẩm thông tin được cung cấp là nguồn tư liệu KHQS rất có giá trị, góp phần không ngừng nâng cao trình độ, tri thức của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Lục quân.
 
TỨ KIÊN
,
.