Ngành Thuế tích cực tuyên truyền chính sách thuế và hỗ trợ người nộp thuế
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)
Trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành Thuế đã tuyên truyền trên sóng truyền hình 618 lần, sóng phát thanh 890 lần, Báo Lâm Đồng 99 số, báo khác 15 tin. Trên Website Cục Thuế đăng 59 tin, cấp phát 13.160 ấn phẩm, tài liệu, phát hành 96 văn bản trả lời người nộp thuế, 90 văn bản trả lời ưu đãi đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế 2.359 lượt người nộp thuế, qua điện thoại 2.675 lượt. Đồng thời, tổ chức 45 hội nghị tập huấn chính sách thuế với 3.784 lượt người tham dự và 42 hội nghị đối thoại cho doanh nghiệp thu hút 3.670 lượt người tham dự với các nội dung chủ yếu về chính sách thuế, quyết toán thuế và các thủ tục về thuế...
 
P.L.H
 
,
.