Xét chọn 10 tiêu chí hỗ trợ khởi nghiệp
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)
Theo Hội đồng Xét chọn ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng, một phương án khởi nghiệp trên địa bàn được hỗ trợ với 10 tiêu chí đạt tổng số 50 điểm trở lên. 
 
Theo đó, với thang điểm từ 1 đến 5, Hội đồng xét chọn ý tưởng, phương án sau khi cộng tổng số điểm chấm của thành viên, đồng thời nhân hệ số 3 và 4 đối với 3 tiêu chí: “Xác định rõ nguồn lực con người, vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật…”; “Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu, phân khúc, mục tiêu, quy mô của thị trường...”; “Sản phẩm có mang tính đổi mới, sáng tạo và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường...”. 
 
3 tiêu chí tiếp theo được nhân điểm hệ số 2 là: “Kế hoạch hoàn thiện ý tưởng, phương án”; “Dự báo nguy cơ tiềm ẩn và xây dựng kế hoạch khắc phục”; “Đánh giá tính khả thi và hiệu quả cụ thể…”.  
 
4 tiêu chí còn lại nhân điểm hệ số 1: “Khả năng thuyết phục về ý tưởng, phương án”; “Nhận xét của tổ chức, cá nhân uy tín trong ngành, lĩnh vực liên quan”; “Kết quả thử nghiệm sản phẩm”; “Ứng dụng và phát triển ý tưởng, phương án trong tương lai”. 
 
VĂN VIỆT
,
.