100% hồ, đập thủy lợi vận hành an toàn
Cập nhật lúc 08:16, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)
Theo Đề án vừa được phê duyệt đến năm 2025, Lâm Đồng đạt mục tiêu 100% hồ, đập thủy lợi được quản lý bằng công nghệ thông tin, đảm bảo vận hành an toàn. Trong đó, 100% cán bộ quản lý, khai thác được thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn. 
 
Những giải pháp trọng tâm của Đề án là tăng cường theo dõi, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời dự báo, khắc phục nguy cơ mất an toàn trên từng công trình hồ đập trước, trong và sau mùa mưa lũ. 
 
Dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án gần 637 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương gần 564 tỷ đồng; ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác gần 73 tỷ đồng. 
 
Dự kiến phân bổ hơn 478 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn; còn lại 159 tỷ đồng kiểm định, cắm mốc chỉ giới, lập quy trình vận hành, lắp đặt thiết bị quan trắc…
 
VĂN VIỆT
,
.