Giải quyết 19 hồ sơ lâm nghiệp qua dịch vụ bưu chính
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)
Theo danh mục có hiệu lực từ ngày 19/11, thẩm quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết 19 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực lâm nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Qua  đó, 3 TTHC được UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích với thời gian nhiều nhất từ 45 - 50 ngày gồm “thành lập Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý”; “Thẩm định quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh”; “Phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng do địa phương quản lý”. 
 
Hai TTHC giải quyết thời gian ngắn nhất với 10 ngày gồm: “Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách và vốn viện trợ không hoàn lại”; “Chuyển đổi mục đích sử dụng 3 loại rừng do UBND tỉnh Lâm Đồng xác lập”.
 
Còn lại 14 TTHC được giải quyết với thời gian từ 30 - 36 ngày. 
 
MẠC KHẢI
,
.