KỶ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG CAO ÐẲNG Y TẾ LÂM ÐỒNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Ðổi mới đào tạo điều dưỡng đáp ứng chuẩn nghề ASEAN
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)
40 năm qua, các thế hệ giảng viên Khoa Ðiều dưỡng - Kỹ thuật Y học của Trường Cao đẳng Y tế (CÐYT) Lâm Ðồng đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực y tế trong công tác chăm sóc người bệnh.
 
Tập thể giảng viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học của Trường CĐYT Lâm Đồng. Ảnh: D.H
Tập thể giảng viên Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học của Trường CĐYT Lâm Đồng. Ảnh: D.H

Tiền thân là bộ môn Điều dưỡng thuộc Trường Trung cấp Y tế Lâm Đồng, từ năm 2009 đến nay, Khoa được lấy tên là Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học thuộc Trường CĐYT Lâm Đồng. Trước năm 2004, bộ môn Điều dưỡng chỉ có 5 giáo viên với trình độ trung cấp nhưng đến năm 2008, đa số các giảng viên của Khoa có trình độ cử nhân đại học trở lên, giàu kinh nghiệm về giảng dạy lý thuyết, thực hành và lâm sàng, nhiều giảng viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục uy tín trong nước và quốc tế. Đây là nguồn nhân lực then chốt tham gia vào quá trình đổi mới hoạt động đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 
 
Từ năm 2016 đến nay, Trường CĐYT Lâm Đồng trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học đã có sự thay đổi về mô hình tổ chức và nhân sự: gồm 1 Chủ tịch Hội đồng khoa, 1 Cố vấn khoa, 1 Trưởng khoa, 2 Trưởng bộ môn (Chăm sóc sức khỏe, Điều dưỡng cơ bản - Kỹ năng), 13 giảng viên cơ hữu và 3 giảng viên kiêm nhiệm. Trình độ chuyên môn: 3 thạc sỹ Điều dưỡng, 4 Chuyên khoa cấp I Điều dưỡng, 9 cử nhân Điều dưỡng - Hộ sinh. Năm học 2018 - 2019, Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Cử nhân cao đẳng Điều dưỡng và các chuyên ngành sức khỏe khác với tổng số sinh viên hệ chính quy có 300 sinh viên, hệ tập trung vừa học vừa làm có 356 sinh viên.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và nhu cầu đào tạo của xã hội, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy và khẳng định thương hiệu của nhà trường tiến tới đạt chuẩn ngành trọng điểm, trường trọng điểm quốc gia và hội nhập ASEAN. Sự đổi mới của Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật Y học đầu tiên là thay đổi tư duy về tổ chức đào tạo. Giai đoạn 2013 - 2016, Khoa đã chuyển đổi từ hình thức đào tạo niên chế truyền thống sang hệ thống tín chỉ. Việc tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một trong những nội dung mang tính chất quyết định hình thành năng lực của người học và kỹ năng tự học suốt đời để đáp ứng sự thay đổi nhu cầu lao động của xã hội.
 
Giai đoạn 2017 - 2020, dựa trên phân tích nhu cầu hội nhập của thị trường lao động, các chuẩn năng lực của Hội Điều dưỡng Việt Nam và đặc thù văn hóa của địa phương, Khoa đã được hỗ trợ xây dựng 8 chuẩn năng lực đầu ra cho ngành Cao đẳng Điều dưỡng. Các chuẩn đầu ra được công bố rộng rãi đến người học và toàn xã hội như là mục tiêu cốt lõi cần đạt được của người dạy, người học và là tiêu chí chất lượng nhà trường đã khẳng định với xã hội.
 
Năm 2017, chương trình khung đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận năng lực đối với ngành Cao đẳng Điều dưỡng được hình thành. Song song với sự thay đổi về loại hình đào tạo và nội dung chương trình đào tạo là phương pháp giảng dạy. Theo đó, sự thay đổi lớn đã diễn ra vào năm học 2017 - 2018, Khoa đã triển khai thực hiện giảng dạy các học phần chăm sóc theo tình huống lâm sàng, nhằm giảm tải hình thức giảng dạy truyền thống mang nặng tính lý thuyết, thay vào đó là tăng kết nối với thực tế lâm sàng. Các tình huống được biên soạn phù hợp với nấc thang năng lực theo tiến trình hình thành năng lực của người học, đảm bảo xuyên suốt quá trình đào tạo từ giải phẫu, sinh lý, sinh bệnh, bệnh học và thực hành chăm sóc người bệnh...
 
Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học đã xây dựng các công cụ đánh giá đảm bảo đánh giá toàn diện cả 3 tiêu chí về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học. Khoa đã và đang hoàn chỉnh bộ bảng kiểm lượng giá kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành lâm sàng, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tình huống lượng giá. Công cụ theo dõi và lượng giá thực hành lâm sàng được thiết kế với 6 tiêu chí năng lực, bao gồm: Quản lý thời gian hiệu quả; giao tiếp hiệu quả; nhận định người bệnh; thực hành kỹ thuật điều dưỡng; lập kế hoạch chăm sóc và thái độ tự chủ tự chịu trách nhiệm. Các tiêu chí năng lực trên được thiết kế và thực hiện một cách đồng bộ hóa trong quá trình đánh giá thực hành lâm sàng của sinh viên.
 
Thạc sĩ - Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Lam - Trưởng khoa cho biết: “Trong năm học 2019 - 2020, chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng các học liệu giảng dạy theo hướng đào tạo tích hợp hình thành năng lực người học. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Điều dưỡng tiên tiến, trang bị ngoại ngữ đạt chuẩn B2 châu Âu cho các đội ngũ giảng viên của Khoa, từng bước khẳng định thương hiệu của trường nghề trọng điểm quốc gia, tiến tới hội nhập khu vực và ASEAN”.
 
AN NHIÊN
,
.