Phê duyệt quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và 3 loại rừng
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã ký ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, tổng diện tích đất sản xuất lâm nghiệp 596.157 ha; trong đó, đất có rừng 508.406 ha (rừng tự nhiên 437.219 ha, rừng trồng 71.187 ha); đất chưa có rừng 87.751 ha (bao gồm đất có cây gỗ tái sinh, đất trống không có cây gỗ tái sinh, đất khác và đất đang sản xuất nông nghiệp). 
 
Về rừng đặc dụng, Lâm Đồng có 83.665 ha; trong đó, đất có rừng 81.031 ha (rừng tự nhiên 79.164 ha, rừng trồng 1.867 ha); đất chưa có rừng 2.634 ha. Rừng phòng hộ có tổng diện tích 173.324 ha; trong đó, đất có rừng 142.794 ha (rừng tự nhiên 129.699 ha, rừng trồng 13.095 ha); đất chưa có rừng 30.530 ha. Rừng sản xuất có tổng diện tích 339.168 ha; trong đó, đất có rừng 284.581 ha (rừng tự nhiên 228.356 ha, rừng trồng 56.225 ha); đất chưa có rừng 54.587 ha. Với Quyết định trên, hiện trạng rừng và cơ cấu 3 loại rừng đã được điều chỉnh ranh giới, diện tích cụ thể đến từng tiểu khu, từng địa phương cấp xã để giám sát, bảo vệ, quản lý và sử dụng đúng theo quy định pháp luật. 
 
MINH ÐẠO
,
.