Thêm 2 dự án kêu gọi đầu tư phát triển đô thị mới
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Ba, 20/11/2018 (GMT+7)
Theo danh mục kêu gọi đầu tư vừa được phê duyệt đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bổ sung 2 dự án phát triển đô thị mới trên địa bàn. 
 
 Dự án thứ nhất, Khu Dân cư đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1), phường Lộc Tiến, Bảo Lộc với tổng diện tích 456.000 m2. Trong đó gồm các diện tích đất ở hơn 254.000 m2; đất giao thông gần 110.000 m2; đất cây xanh hơn 47.000 m2; đất công cộng hơn 45.000 m2. Trong tổng mức đầu tư 875 tỷ đồng có 135 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. 
 
Dự án thứ hai, Khu Dân cư đồi Thanh Danh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Quy mô 80.000 m2 phân bổ gồm đất ở hơn 45.600 m2, đất giao thông gần 26.600 m2 và đất cây xanh 7.800 m2
 
Cả 2 Dự án đều tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
 
MẠC KHẢI 
,
.