100% các cơ quan, đơn vị đã được cấp hộp thư điện tử công vụ
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã. 100% cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư điện tử công vụ; 80% các huyện, thành phố triển khai hộp thư công vụ đến các xã, phường, thị trấn. 
 
Đã có 20/20 sở, ban, ngành; 12/12 huyện, thành phố; 13/15 chi cục đã công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, còn hai đơn vị chưa triển khai thực hiện là Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ.
 
Tuy nhiên, việc chi trả lương và các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh thông qua tài khoản ngân hàng mới chỉ đạt 75%. Bởi hiện nay, một số xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn phải chi trả tiền mặt do ngân hàng chưa bố trí được máy rút tiền tự động.
 
Lam Anh
,
.