Hơn 1.900 thủ tục hành chính đang áp dụng trong tỉnh
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đã ban hành 22 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng trong tỉnh. 
 
Toàn tỉnh hiện có tổng cộng 1.904 thủ tục đã được tỉnh công bố chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh 1.443 thủ tục (có 6 thủ tục đặc thù), cấp huyện có 323 thủ tục (có 21 thủ tục đặc thù), cấp xã có 138 thủ tục. 
 
Các quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh được đăng tải trên trang điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều phải có bảng niêm yết công khai hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cho người dân, tổ chức biết. 
 
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm rà soát đối chiếu các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để địa phương hóa TTHC.
 
 Gia Khánh 
,
.