Phát hiện 391 bệnh nhân ung thư mới
Cập nhật lúc 23:10, Thứ Sáu, 21/12/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo Sở Y tế Lâm Đồng, trong năm 2018, ngành y tế đã phát hiện 391 bệnh nhân ung thư mới, nâng số bệnh nhân đang quản lý điều trị ung thư lên 2.349 bệnh nhân, chăm sóc giảm nhẹ cho 2.349 bệnh nhân.  
 
Hoạt động phòng chống ung thư của tỉnh đã xây dựng và triển khai mạng lưới tại các tuyến y tế cơ sở. Có 100% các huyện, thành phố thực hiện chương trình truyền thông giáo dục sức sức khỏe phòng chống ung thư đến xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng bệnh và phát hiện sớm bệnh ung thư. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông về bệnh ung thư và các yếu tố nguy cơ, biện pháp phòng và phát hiện sớm một số bệnh ung thư thường gặp nhằm tăng tỉ lệ hiểu biết đúng của người dân về kiến thức phòng chống ung thư. 
 
Chương trình phòng chống ung thư của tỉnh đã thực hiện giám sát các hoạt động phòng chống ung thư tại huyện Lạc Dương, Đức Trọng và Cát Tiên, tổ chức tập huấn chăm sóc giảm nhẹ và dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân ung thư nhằm từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. 
 
AN NHIÊN
,
.