Ra mắt mô hình "Ðịa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh"
Cập nhật lúc 08:35, Thứ Sáu, 07/12/2018 (GMT+7)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND thành phố Đà Lạt vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” tại 106 Thi Sách, Phường 6, thành phố Đà Lạt. 
 
Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng được thành lập nhằm mục đích giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới ngay từ cộng đồng thông qua việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới bao gồm: tạm lánh, chăm sóc y tế, tư vấn/tham vấn tâm lý, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ chuyển tuyến (khi cần thiết). Sau đó, địa chỉ sẽ hỗ trợ họ trở về gia đình sau thời gian tạm lánh khi bảo đảm đủ an toàn; tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập, giúp bạo lực không tái diễn. Đối tượng của Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại Phường 6 là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình, con của họ (nếu có), người dân tại địa bàn triển khai mô hình và các vùng lân cận. 
 
Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh đã phân công 2 cán bộ trực đường dây nóng là ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND Phường 6, Trưởng ban quản lý mô hình, số liên lạc là 0908840895 và bà Đặng Thị Thảo - Công chức Văn hóa xã hội Phường 6 - Phó ban quản lý mô hình, số liên lạc là 09098915950. Ngoài ra, còn có hai số điện thoại 02633.822.458 và 02633.826.607 để giúp các nạn nhân của bạo lực gia đình có thể liên hệ khẩn cấp 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với tình huống bạo lực; tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân khi có thông tin... Số điện thoại này được công bố rộng rãi tới người dân trên địa bàn.
 
Đây cũng là hoạt động theo hướng phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội cơ sở; đa dạng hóa mô hình trợ giúp phù hợp với điều kiện địa phương.
 
NGUYỄN THỊ XUYẾN
,
.