Sẽ có trên 3.100 tỷ đồng dành cho đầu tư công trong năm 2019
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)
Theo UBND tỉnh, trong tổng số vốn trên 3.100 tỷ đồng dành cho đầu tư công phần lớn đến từ nguồn vốn ngân sách địa phương với gần 2.350 tỷ đồng, số còn lại hơn 85 tỷ đồng sẽ đến từ vốn ngân sách Trung ương.
 
Cụ thể, sẽ có hơn 2.100 tỷ đồng được phân bổ cho việc đầu tư xây dựng cơ bản, gồm: Phân cấp cho các huyện, thành phố; xây dựng nông thôn mới; giao khoán, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng. Đặc biệt, việc bố trí trực tiếp đầu tư cho các dự án sẽ được chú trọng, như: Bố trí cho 109 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019; 40 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 và hoàn thành sau năm 2019; vốn đối ứng 7 dự án; 30 dự án khởi công mới thuộc kế hoạch trung hạn; khởi công mới cho 85 dự án thuộc danh mục bổ sung kế trung hạn sử dụng nguồn dự phòng 10% và 9 dự án từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết.
 
Ngoài ra, một số lượng tiền lớn cũng được UBND tỉnh dành cho khoản trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, cũng như cấp vốn cho quỹ phát triển đất, kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính và các nội dung quan trọng khác.
 
ÐĂNG LỘ
,
.