Trang bị nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên
Cập nhật lúc 15:02, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 6/12, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Luật Dân sự và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 100 học viên là các tổ trưởng tổ hòa giải và các hòa giải viên thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trì-Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) đã quán triệt cho các học viên một số nội dung như: Khái niệm và một số chế định của Bộ Luật Dân sự; một số liên quan của Bộ Luật Dân sự trong công tác hòa giải ở cơ sở; các văn bản pháp luật và nội dung cơ bản của luật hòa giải cơ sở. Đặc biệt, các học viên còn được các báo cáo viên hướng dẫn một số kỹ năng trong hoạt động hòa giải cơ sở thông qua các phương pháp tương tác giữa báo cáo viên và các hòa giải viên, thảo luận nhóm, xử lý tình huống cụ thể….
 
Lớp tập huấn được tổ chức không chỉ góp phần phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, mà còn  tạo điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao kỹ năng và cách thức giải quyết các tình huống tranh chấp xảy ra trong nhân dân trên địa bàn cư trú. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp trong tình hình mới.
 
N.MINH
,
.