83 mô hình tự quản về an ninh trật tự
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)
Hiện toàn tỉnh đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả 83 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). 
 
Điển hình như: các mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng tôn giáo có: “Giáo xứ bình yên”, “Họ đạo 3 không”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; trong vùng đồng bào DTTS có các mô hình: “Hội đồng bảo tự quản về ANTT”, “Chi hội phụ nữ không phát rừng làm rẫy trái phép”, “Phụ nữ DTTS chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước”...
 
Hội Cựu chiến binh các cấp xây dựng các mô hình “Tổ CCB tự quản về ANTT ở khu dân cư”, “Tổ dân cử dân nuôi”; Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì mô hình “Thôn kiểu mẫu, gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Tổ phụ nữ DTTS xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;  Đoàn Thanh niên với các mô hình: “CLB tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”…
 
Ở địa bàn dân cư tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả như: “Thôn, xóm, tổ dân phố bình yên, gia đình hòa thuận”, “Khu dân cư không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Cổng rào an ninh”, “Tổ tuần tra nghĩa vụ”, “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”… Đặc biệt, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình camera an ninh, trong năm 2018 đã lắp đặt mới 114 mắt camera giám sát an ninh.
 
AN NHIÊN
,
.