Bảo Lộc: Phục hồi môi trường khai thác khoáng sản còn thấp
Cập nhật lúc 09:20, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Hiện tại, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có 10 giấy phép khai thác khoáng sản với tổng diện tích được cấp phép hơn 200 ha. Diện tích này tập trung tại các xã Lộc Châu, Đại Lào, Đạm B’ri. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 3 giấy phép khai thác cao lanh với diện tích hơn 125 ha, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp 7 giấy phép khai thác đá, cát với diện tích hơn 74 ha. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 3 giấy phép thăm dò cao lanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với tổng diện tích gần 100 ha. 
 
Hiện nay, trên địa bàn có 13 khu mỏ đã hết phép và theo quy định phải tiến hành lập đề án đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường với diện tích gần 50 ha. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc, thực hiện dở dang hoặc đang làm thủ tục đóng cửa mỏ với tổng diện tích đã cải tạo phục hồi môi trường theo quy định còn thấp, chỉ mới khoảng 8 ha.
 
ÐÔNG ANH
,
.