Đà Lạt: Vận động trên 3,3 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo
Cập nhật lúc 09:27, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Đà Lạt, năm 2018, kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo hai cấp trên địa bàn được trên 3,3 tỷ đồng (trong đó, phường, xã trên 1,3 tỷ đồng; thành phố trên 2 tỷ đồng). Từ nguồn quỹ này, Ủy ban MTTQVN thành phố đã phối hợp vận động xây dựng 13 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 523 triệu đồng; sửa chữa 3 nhà với tổng trị giá hỗ trợ 58 triệu đồng; hỗ trợ 5 trường hợp giúp phát triển sản xuất, 36 trường hợp khám chữa bệnh, 75 trường hợp hỗ trợ học tập… với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. 
 
Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN thành phố còn tiếp nhận từ các nguồn hỗ trợ trên 9 tỷ đồng để hỗ trợ học tập, làm nhà, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh… cho trên 28 ngàn lượt đối tượng thụ hưởng. Đến nay, toàn thành phố còn 23 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo.
 
VIỆT HÙNG
,
.