Đạ Tẻh: Giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện đạt 100%
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết việc giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) UBND huyện trong năm 2018 đạt 100%.
 
Cụ thể, trong năm 2018, bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận tổng cộng 2.009 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ này thuộc 12/27 lĩnh vực khác nhau (có 15 lĩnh vực không phát sinh hồ sơ). Toàn bộ số hồ sơ này đã được huyện giải quyết dứt  điểm, không có hồ sơ vượt quá thời gian qui định.
 
Trong khi đó, ở 11 xã - thị trấn trên địa bàn đã tiếp nhận 25.912 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 6/15 lĩnh vực, tổng cộng các xã - thị trấn đã giải quyết được 25.834 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%; 78 hồ sơ còn lại đang được giải quyết và vẫn còn trong thời hạn. 
 
VIẾT TRỌNG
,
.