Đam Rông: Gần 4 tỷ đồng nạo vét, nâng cấp các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
Năm 2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông được giao làm chủ đầu tư thực hiện nạo vét, nâng cấp 4 công trình thủy lợi và 1 công trình nước sinh hoạt, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Trong đó, nâng cấp công trình thủy lợi Đa Xế 3 gần 900 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; nạo vét 3 công trình thủy lợi Đơng Jri, Đa Nhinh và Đạ Tiêng Tang, với tổng kinh phí trên 2,6 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đầu tư sửa chữa, nâng cấp 1 công trình nước sinh hoạt tại xã Rô Men, với tổng kinh phí 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp thủy lợi nước sạch. Hiện nay, các công trình trên đã được triển khai thực hiện xong, qua đó góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân.
 
LÊ TUẤN
,
.