Gần 24 tỷ đồng đầu tư phát triển nghề trọng điểm cấp độ quốc tế
Cập nhật lúc 13:51, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt sẽ đầu tư phát triển nghề: Công nghệ sinh học, Công nghệ ô tô và Kỹ thuật chế biến món ăn thành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, trong giai đoạn 2019 - 2020.
 
Trường CĐ Nghề Đà Lạt hướng đến trung tâm đào tạo nghề đạt chuẩn cấp độ quốc tế
Trường CĐ Nghề Đà Lạt hướng đến trung tâm đào tạo nghề đạt chuẩn cấp độ quốc tế
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Dự án Đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt sẽ đầu tư 23,8 tỷ đồng để tập trung phát triển 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, gồm: Công nghệ sinh học, Công nghệ ô tô và Kỹ thuật chế biến món ăn.
 
Trong đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo các ngành, nghề 20,5 tỷ đồng; đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý 1,5 tỷ đồng; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học 01 tỷ đồng; chi phí khác (tư vấn, lập dự án, quản lý dự án) 0,5 tỷ đồng; và phí dự phòng 0,3 tỷ đồng.
 
Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (từ Dự án “Đổi mới và nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020: 19 tỷ đồng; từ ngân sách địa phương (cân đối từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo): 01 tỷ đồng; và từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 3,8 tỷ đồng.
 
Mục tiêu của Dự án là tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị để phát triển các nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến 2025 đạt chuẩn cấp độ quốc tế. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt kỹ năng nghề chuẩn quốc tế; đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu…
 
Tứ Kiên
,
.