Giải ngân nhiều nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo sản xuất
Cập nhật lúc 09:34, Thứ Tư, 30/01/2019 (GMT+7)
Huyện Lạc Dương đã giải ngân nhiều nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo đào tạo nghề nông nghiệp, phát triển sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn. 
 
Trong đó, đã triển khai hơn 740 triệu đồng hỗ trợ cho khoảng 10 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo ở 3 xã: Đưng K’Nớ, xã Lát, Đạ Chais để đầu tư vật tư, phân bón, chuyển đổi giống cây trồng; mua 35 con bò cái vàng sinh sản, nhân rộng nhiều mô hình nuôi vịt xiêm, nuôi gà trên đệm lót sinh học. 
 
Riêng xã Đạ Chais và xã Đưng K’Nớ còn được hỗ trợ 800 triệu đồng cho hơn 60 hộ nghèo đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi, phát triển trồng trọt. Đặc biệt, trong đó có gần 140 triệu đồng hỗ trợ 14 hộ nghèo trồng nấm tú trân đạt hiệu quả bước đầu; mở 2 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.
 
Ngoài ra, chính quyền huyện Lạc Dương còn thực hiện gần 400 triệu đồng nguồn vốn dự án đa dạng sinh kế cho khoảng 50 hộ nghèo ở thị trấn Lạc Dương và 2 xã: Đạ Sar, Đạ Nhim trồng cỏ voi làm thức ăn chăn nuôi bò, thâm canh cà phê…
 
VŨ VĂN
,
.