Nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ 5 triệu lên 10 triệu đồng/căn
Cập nhật lúc 08:17, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất từ năm 2019 mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (theo Đề án số 654/UBND-XD ngày 5/2/2016 của UBND tỉnh) từ nguồn ngân sách Nhà nước, xây dựng mới nhà ở từ 5 triệu đồng/căn lên 10 triệu đồng/căn; sửa chữa nhà ở từ 2,5 triệu đồng/căn lên 5 triệu đồng/căn. Đồng thời, giảm mức hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo đối với xây dựng mới nhà ở từ 25 triệu đồng/căn xuống còn 20 triệu đồng/căn, sửa chữa nhà ở từ 12,5 triệu đồng/căn xuống còn 10 triệu đồng/căn.
 
Đối với các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và số căn nhà phải hỗ trợ lớn (gồm các huyện: Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông), ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách huyện hỗ trợ 50% phần định mức tăng thêm nêu trên; đối với các địa bàn kinh tế trung bình nhưng có số lượng nhà phải hỗ trợ lớn (gồm: Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà), ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% và ngân sách huyện hỗ trợ 70% phần định mức tăng thêm nêu trên; đối với các địa bàn còn lại tự cân đối ngân sách huyện để thực hiện.
 
LHT
,
.