Nhiều khó khăn trong xử lý môi trường
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)
Để thực hiện các yêu cầu về xử lý chất thải phát sinh theo quy định, đặc biệt là đối với việc xử lý nguồn nước thải công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất, chế biến và chăn nuôi, năm 2018, trên địa bàn TP Bảo Lộc đã triển khai xây dựng 5 công trình xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế là 230 m3/ ngày đêm, tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng và một số cơ sở chăn nuôi quy mô hộ gia đình cũng đã chủ động xây dựng hầm bioga để xử lý chất thải. Bên cạnh đó, Ban quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn đã đưa hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp vào hoạt động, giải quyết tồn tại trong việc xử lý nước thải tại Khu công nghiệp. Tuy nhiên, công tác xử lý môi trường trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do các cơ sở sản xuất, chăn nuôi vốn trước đây nằm ngoài khu dân cư nay tọa lạc trong khu dân cư hay phong trào đầu tư cơ sở nuôi chim yến tăng mạnh nhưng chủ yếu là tự phát, chưa có quy hoạch gây ô nhiễm; đặc biệt, các cơ sở ươm tơ có xu hướng khôi phục, tăng năng suất làm phát sinh lượng nước thải gấp 3 đến 4 lần... Trong khi đó, một số đơn vị chưa chủ động trong việc cải tạo, xây dựng hệ thống đảm bảo thu gom xử lý nước thải phát sinh theo yêu cầu và quy định. 
 
ĐÔNG ANH 
,
.