Phối hợp với chức sắc các tôn giáo bảo đảm an toàn giao thông
Cập nhật lúc 08:18, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, MTTQ các cấp thường xuyên động viên, vận động các vị chức sắc các tôn giáo trong tỉnh tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, trong vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, các vị chức sắc thường xuyên phối hợp cùng MTTQ các cấp tham gia tuyên truyền, vận động tín đồ, Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Năm 2018, MTTQ đã hiệp thương với 14 tổ chức tôn giáo thống nhất xây dựng 21 mô hình về đảm bảo trật tự, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” do Nhà nước phát động.
 
D.Q
,
.