Trên 1.000 tổ an ninh nhân dân
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại các xã, phường, thị trấn tiếp tục được duy trì, củng cố với trên 1.000 tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, trợ giúp pháp lý, tổ già làng tự quản...
 
Bên cạnh đó, có 1.610 tổ hòa giải với 8.210 hòa giải viên; 310 tổ bảo vệ dân phố. Phần lớn, hoạt động của các tổ chức này đã phát huy tác dụng trong việc tập hợp quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn dân cư, làm nòng cốt trong việc hòa giải ở cơ sở.
 
Để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư, trong năm 2018, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 2 đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, pháp luật và tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả kiểm tra 100% học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
 
AN NHIÊN
,
.