Triển khai Ðề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Ba, 08/01/2019 (GMT+7)
Theo Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại vừa được thông qua, trong quý 1/2019, Sở Tư pháp Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng tiêu chí xét duyệt hồ sơ theo quy định pháp luật và trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. 
 
Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp Lâm Đồng phải tổ chức thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định thành lập Văn phòng Thừa phát lại và tiến hành đăng ký đi vào hoạt động. 
 
Nhiệm vụ thường xuyên và liên tục cho cả năm 2019, Sở Tư pháp Lâm Đồng phối hợp tổ chức triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn đối với chế định Thừa phát lại, trong đó tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật. 
 
MẠC KHẢI
,
.