Vận động, tổ chức cho nhà giáo tham gia các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành
Cập nhật lúc 09:41, Thứ Tư, 30/01/2019 (GMT+7)
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (CĐGD) vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2018 - 2019 và Tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Hai giỏi”. 
 
Trong học kỳ I vừa qua, CĐGD tỉnh tiếp tục phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của NGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhằm nâng cao năng lực cho NGNLĐ với các nhiệm vụ và giải pháp gắn với chức năng của tổ chức công đoàn. Đặc biệt vận động, tổ chức cho NGNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành như: phong trào thi đua “Hai tốt”, Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” và hoạt động nữ công, Cuộc vận động ủng hộ giáo dục vùng sâu - vùng xa, Huyện giúp huyện - Trường giúp trường, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”… 
 
Dịp này, CĐGD tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; 8 tập thể và 22 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai giỏi”; 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự được CĐGD Việt Nam tặng bằng khen 10 năm thực hiện tốt Cuộc vận động và 1 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai giỏi”. 
 
Tuấn Hương
,
.