Cải tiến chất lượng bệnh viện
Cập nhật lúc 10:00, Thứ Tư, 13/02/2019 (GMT+7)
Theo Sở Y tế, đánh giá điểm chất lượng trung bình các đơn vị tuyến tỉnh, và tuyến huyện công lập năm 2018 là 2,68 (tăng 0,15 điểm so với năm 2017). Điểm chất lượng trung bình của các bệnh viện tuyến tỉnh là 2,82 (tăng 0,06 điểm so với năm 2017); điểm chất lượng trung bình của các bệnh viện tuyến huyện là 2,6 (tăng 0,21 điểm so với năm 2017). 
 
Kiểm tra 6 phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực, nhà hộ sinh của 2 Trung tâm y tế thành phố có 4/6 cơ sở đạt loại tốt gồm: PKĐK Trung tâm Đà Lạt, PKĐK Trại Mát, Nhà hộ sinh thành phố Đà Lạt, PKĐK Trung tâm Bảo Lộc; 2/6 cơ sở đạt loại khá: PKĐK Xuân Trường - Đà Lạt và PKĐK khu vực Lộc Châu - Bảo Lộc.
 
AN NHIÊN
,
.