Hơn 40,4 tỷ đồng tặng quà, trợ cấp tết trên toàn tỉnh
Cập nhật lúc 09:40, Thứ Năm, 14/02/2019 (GMT+7)
Sở LĐTB&XH cho biết, tính đến ngày 10/2/2019, tổng số tiền tặng quà, trợ cấp Tết Kỷ Hợi 2019 đối với các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh hơn 40,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 1.933,8 triệu đồng (quà của Chủ tịch nước đối với 9.339 đối tượng), ngân sách tỉnh 34.673,3 triệu đồng. Riêng trợ cấp tết cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo có 90.166 đối tượng; quà thăm chúc tết các cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình chính sách tiêu biểu; tặng quà rộng rãi và quà đối với người, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu 13.786 đối tượng… Bên cạnh đó, ngân sách cấp huyện 109,6 triệu đồng và nguồn xã hội hóa 3.690,5 triệu đồng. 
 
Sở LĐTB&XH cũng cho biết, tổng số hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi là 1.122 hộ với 4.351 khẩu, qua đó các huyện, thành phố trong tỉnh đã chủ động cân đối từ ngân sách địa phương để trợ giúp đối tượng này 91.644 kg gạo với tổng kinh phí là 1.277,448 triệu đồng. 
 
ĐẠO PHAN 
,
.