KỶ NIỆM 64 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 -27/2/2019)
Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Cập nhật lúc 10:23, Thứ Hai, 25/02/2019 (GMT+7)
Việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Ðồng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Lâm Ðồng là cần thiết, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính về tổ chức bộ máy và điều kiện thực tế của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
 
Theo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhằm đảm bảo không chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ được giao, đảm bảo tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn, tránh dàn trải. Xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đảm bảo khoa học, khách quan phù hợp với nhu cầu phát triển của Trung tâm. Tập trung đầu mối kiểm soát tốt các loại bệnh theo từng lĩnh vực y tế giúp thực hiện tốt hơn các dịch vụ y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, trong năm 2019, Sở Y tế phối hợp với ngành chức năng sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, để từ đó, xúc tiến việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng đưa vào hoạt động phục vụ việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tỉnh. 
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị y tế nêu trên thuộc hệ dự phòng tuyến tỉnh. Đánh giá thực trạng hiện tại 5 đơn vị này có 5 giám đốc, 4 phó giám đốc, 11 phòng chức năng và 22 khoa chuyên môn, 1 khu điều trị phong Di Linh, 1 cơ sở điều trị Methadone. Nhân lực chung của 5 đơn vị có tổng số biên chế được giao 199 người trong tổng số công chức, viên chức, người lao động đang công tác là 225 người. Cơ cấu nhân lực theo trình độ: Sau đại học 37 người, đại học 78 người, cao đẳng 13 người, trung cấp 74 người, sơ cấp và trình độ khác 23 người.
 
Theo đề án này, việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ mang lại hiệu quả, cụ thể là tiết kiệm được cơ sở hạ tầng dùng làm nơi làm việc cho bộ phận hành chính của 5 đơn vị từ chỗ có 5 ban giám đốc và 10 phòng chức năng giảm còn 1 ban giám đốc và 3 phòng chức năng. Tiết kiệm được nhân lực dùng cho công tác hành chính, ưu tiên biên chế cho công tác chuyên môn, từ 72 nhân lực cho công tác hành chính giảm còn 26 nhân lực, số lượng người làm việc giảm để bố trí cho hoạt động chuyên môn. Về cơ cấu chuyên môn: Từ 17 khoa chuyên môn của 5 đơn vị giảm còn 12 khoa của CDC Lâm Đồng. Như vậy, các nguồn lực về chuyên môn (nhân lực, vật lực) sẽ được tập trung hơn, thuận lợi hơn trong việc quyết định và điều phối nhân lực để giải quyết các sự kiện y tế khẩn cấp cũng như các sự kiện y tế công cộng.
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, là cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh.
 
AN NHIÊN
,
.