Đạ Tẻh: 300 triệu đồng để đào tạo nghề tại chỗ cho lao động nông thôn
Cập nhật lúc 09:53, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)
Năm 2019, huyện Đạ Tẻh đã trích nguồn kinh phí 300 triệu đồng để đào tạo nghề tại chỗ cho lao động nông thôn. Nguồn kinh phí này nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu 320 lao động nông thôn được đào tạo nghề tại chỗ với trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng. Các học viên được đào tạo nghề là lao động nông thôn trên địa bàn có nhu cầu học nghề; trong đó, ưu tiên dạy nghề cho những đối tượng là người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ, con thương binh liệt sĩ, người nghèo và cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, người tàn tật và lao động nữ. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của lao động nông thôn, chú trọng đến các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp. 
 
Được biết, năm 2018, huyện Đạ Tẻh đã mở được 12 lớp dạy nghề cho 216 lao động nông thôn; trong đó, nghề  nông nghiệp là 10 lớp và nghề phi nông nghiệp là 2 lớp. Trong năm, cũng đã có 15 lao động đăng ký đi xuất khẩu và đã có 3 lao động xuất cảnh đi lao động tại Nhật Bản.
 
ĐÔNG ANH
,
.