Đam Rông: Triển khai đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ giai đoạn 2018 - 2025
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Năm, 07/03/2019 (GMT+7)
Huyện Đam Rông vừa triển khai đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, có 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và 90% các xã xây dựng, duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em…
 
Qua triển khai đề án nhằm đảm bảo cho trẻ em 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, góp phần phát triển nguồn nhân lực của huyện Đam Rông trong tương lai.
 
VĂN TÂM
,
.